☰ Menu
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności /public/get_file.php?id=266846

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 

 

- wglądu do dokumentów urzędowych,
 

 

 

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

 

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 

 

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 

 

 

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.   

 

Wytworzył:
Stefania Drabik
(2004-02-03)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bok Joanna
(2013-05-22 09:26:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 244915