☰ Menu
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Hala Widowiskowo-Sportowa

 

Cennik opłat za korzystanie z Hali Sportowej

przy Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

UCHWAŁA NR 514/2012

ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE

z dnia 24 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z powiatowego obiektu

użyteczności publicznej – Hali Sportowej w Choszcznie, przy ul. Polnej 5.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr

153 poz. 1271 r. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.

Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92

poz.753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.

675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)

oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20

grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z powiatowego obiektu

użyteczności publicznej - Hali Sportowej, przy ul. Polnej 5 uchwala się, co

następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z powiatowego obiektu

użyteczności publicznej - Hali Sportowej, położonej w Choszcznie przy ul. Polnej 5,

według następującego cennika:

a. Korzystanie z całego obiektu na

zasadzie wyłączności na cele

niekomercyjne

01.09 - 15.04 (61,60 zł/h)

16.04 – 31.08 (32,34 zł/h)

b. Korzystanie z całego obiektu na

zasadzie wyłączności na cele

komercyjne

01.09 -15.04  (77,00 zł/h)

16.04 – 31.08  (46,20 zł/h)

c. Korzystanie z płyty boiska szatni i

sanitariatów na potrzeby zawodów

sportowych i cele treningowe (dla

dzieci i młodzieży uczącej się do

ukończenia 26 roku życia)

01.09 -15.04  (30,80 zł/h)

16.04 – 31.08  (11,55 zł/h)

d. Korzystanie z płyty boiska szatni i

sanitariatów na potrzeby zawodów

sportowych i cele treningowe (dla

dorosłych)

01.09 -15.04  (34,65 zł/h)

16.04 – 31.08 (19,25 zł/h)

e. Korzystanie z natrysków

(stawka za 1 osobę)

Cały rok  (2,31 zł/jedno

użycie)

f. Korzystanie z sali fitness na

zasadzie wyłączności na cele

niekomercyjne

01.09 -15.04  (23,10 zł/h)

16.04 – 31.08 (15,40 zł/h)

g. Korzystanie z sali fitness na

zasadzie wyłączności na cele

komercyjne

01.09 -15.04  (38,50 zł/h)

16.04 – 31.08 (30,80 zł/h)

h. Korzystanie z sali fitness (stawka za

1 osobę)

01.09 -15.04  (4,62 zł/h)

16.04 – 31.08  (3,08 zł/h)

2. Do jednostkowej ceny netto, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały,

zostanie doliczona należna stawka podatku od towarów i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Lesław Śliżewski

2. Tadeusz Puczyński

3. Bogdan Brzustowicz

4. Małgorzata Buchajczyk

5. Barbara Zaniewska

 

 
Wytworzył:
Agnieszka Kowalonek
(2013-01-15)
Udostępnił:
Bok Joanna
(2011-11-22 11:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bok Joanna
(2020-12-09 12:21:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 244915